ประกาศ,  ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบข้อเขียน โรงเรียนการไปรษณีย์ ปี 2560

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียนเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์

ใครที่รอผลอยู่ เข้าไปดูประกาศเต็มๆ กันได้เลยที่ เว็บบริษัทไปรษณีย์ จำกัด หรือคลิก ประกาศรายชื่อสอบผ่านข้อเขียน-2560

 

ตามที่บริษัทไปรษณีย์ จำกัด ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 และดำเนินการสอบข้อเขียนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บัดนี้ได้รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ข้างต้น มีผู้สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 256 คน

 

ทั้งนี้ผู้สอบผ่านข้อเขียนโรงเรียนการไปรษณีย์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแสตมป์ทอง หอประชุมไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (ภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) เวลา 08.30 – 12.00 น. ตามรายละเอียดในประกาศ

 

โดยผู้สอบผ่านข้อเขียน ต้องส่งเอกสารแสดงตน ตามรายละเอียดในประกาศ ไปยังโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 (โดยถือตราประทับประจำวัน) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *