ประกาศ,  ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนการไปรษณีย์ 2560

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ย์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 202 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2560 – 9 พฤษภาคม 2560

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560
หรือคลิก postalschool-2560 เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ 2560 โดยตรง

จุดเด่นของโรงเรียนการไปรษณีย์คือ

เข้าไปเรียน 1 ปี เรียนจบแล้วบรรจุให้เป็นพนักงานไปรษณีย์ ระดับ 2  ซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทันที

คุณสมบัติหลักของผู้สมัครสอบ

1.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.เกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร (3 ปี ) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.อายุ 17-25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ

4.หากเป็นเพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5.สถานภาพ โสด

 

รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2560 นี้ ทางเว็บไซต์ http://job.thailandpost.com

ค่าใบสมัครสอบ 300 บาท ชำระได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *